Privacy

Implacom BV, gevestigd aan Paleisweg 5, 3886 LC Garderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Implacom BV - Paleisweg 5 - 3886 LC Garderen - +31 0577 461927 - www.implacom.nl - KvK 09057368

Functionaris Gegevensbescherming

Sjoan Vaarkamp is de Functionaris Gegevensbescherming en zij is te bereiken via svaarkamp@implacom.nl 

Inleiding

We gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Dat is de essentie van deze verklaring. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die daartoe gerechtigd zijn. Dit realiseren we middels technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen. Zo voorkomen we dat er met uw gegevens verkeerde dingen door verkeerde mensen kunnen worden gedaan.

Wat leggen we vast?

Implacom BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke gegevens kunnen we van u vastleggen:

 • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens van u en de organisatie waarvoor u werkt/optreedt
 • Geslacht, functie – om u zo van expliciet relevante informatie te kunnen voorzien
 • Telefoonnummers, website en e-mail-  om contact met u te kunnen opnemen
 • Bankrekeningnummer ingeval van automatische incasso
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

We verzamelen persoonsgegevens van (potentiële) klanten en bezoekers. Geen bijzondere informatie; dit doen we juist om u en anderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zonder deze gegevens kunnen wij dit niet:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Product gerelateerde informatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief. Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt, wordt uw e-mailadres van de verzendlijst verwijderd.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Implacom BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer wij gegevens door derden laten verwerken voldoen zij aan dezelfde, of hogere, beveiligings- en privacy standaarden dan wij. Dit is onderling afgesproken en vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten of medeverantwoordelijkheidsovereenkomsten.

Ontvangers van gegevens kunnen onder andere een of meerdere van onderstaande partijen zijn:

 • Implacademy BV: heeft een samenwerkingsverband met Implacom BV. Dienstverlener in doelgroepgerichte opleidingen. Doel van het delen is om u op de hoogte te houden van de trainingen van Implacademy BV, in het kader van onze visie Implanteren-zonder-zorgen.
 • Financiële ondersteuners, zoals administratie-, accountant- en incassobureaus.
 • Leveranciers van externe infrastructuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Implacom BV neemt  geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Implacom BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Implacom BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of als wet en regelgeving anders voorschrijft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Implacom BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien om te laten corrigeren of verwijderen, mits Implacom BV aan wettelijke eisen blijft voldoen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Implacom BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar svaarkamp@implacom.nl

Implacom BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Implacom BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals een betrouwbaar SSL certificaat voor onze websites, wachtwoorden op database, enz. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met svaarkamp@implacom.nl